Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün Aşura Matemindeki Konuşması 2015

Tarih 29 Ekim 2015

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün Aşura (2015) Matem merasiminde yapmış olduğu konuşmasu